Onderzoek

Onderzoek

In samenwerking met BBSO verrichten wij beleidsgericht onderzoek. De onderzoeken en daaruit voortvloeiende adviezen zijn praktisch toepasbaar en wetenschappelijk onderbouwd. De onderzoekers van BBSO hebben binnen zes werkvelden in een groot aantal projecten onderzoek- en advieservaring opgedaan. Onze samenwerking richt zich doorgaans op vraagstukken rond politie(organisatie), veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit.

Naast professionele kennis en ervaring kunt u inhoudelijke motivatie en betrokkenheid verwachten. De samenleving vraagt om goed gefundeerde oplossingen van maatschappelijke vraagstukken; samen met BBSO willen we daar onze bijdrage aan leveren. Ons onderzoek en advies krijgt daardoor ook een kwalitatieve meerwaarde bij uw beleidsvorming en implementatie van beleid.

Meer weten over ons en onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Onderzoek: een gedegen fundament voor verandering