ZKM

ZKM Coaching

ZKM Coaching is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw, dat snel de rode draad van je gedrag ontdekt en daarbij feilloos aangeeft welke gevoelens een grote rol spelen. ZKM staat voor Zelfkonfrontatiemethode / Zelfkennismethode. Door het verkrijgen van inzicht in persoonlijke gevoelspatronen, wordt je bewustwording gestimuleerd: welke gevoelens werken belemmerend op je en welke gevoelens stimuleren je juist om zaken aan te pakken? Door inzicht en observatie van dagelijkse praktijkervaringen, kun je van daaruit de gewenste veranderingen aanbrengen.

Voor welke vraagstukken?

ZKM is geschikt voor zeer uiteenlopende vraagstukken op het gebied van werk, loopbaan of op persoonlijk vlak. Vaak betreft dit vragen die je niet zo gemakkelijk kunt formuleren en die geen kant-en-klaar antwoord hebben. Dikwijls komen ze bij je op, wanneer je voelt dat ‘iets’ niet lekker loopt. De methode kan worden ingezet bij de volgende vraagstukken:

 • versterken van de persoonlijke effectiviteit
 • verbeteren van interne communicatie en samenwerking
 • hanteren van stress en werkdruk
 • voorkomen en aanpakken van (dreigende) burn-out
 • bevorderen van loopbaanontwikkeling
 • leiderschapsontwikkeling

Wat levert een ZKM op?

Een traject met de ZKM maakt je bewust hoe jij in het leven staat en wat je belangrijk vindt. Het resultaat hiervan is dat je

 • zicht krijgt in eigen kracht, valkuilen en dilemma’s
 • belemmerende denk- en gedragspatronen doorbreekt
 • je wensen helder maakt en je ambities waarmaakt
 • beter je grenzen bewaakt
 • meer plezier en voldoening uit je werk haalt
 • richting geeft en duidelijke keuzes maakt in doelen en gedrag

Stappen in ZKM

Coaching volgens de ZKM methode bestaat uit een heldere opbouw die volgens een vaste structuur wordt uitgevoerd. Een volledig zelfonderzoek incl. coachingsgesprekken en een afsluitende evaluatie is ca. 19 uur in ca. 6 maanden. In dialoog met de coach, kent de ZKM de volgende stappen:

 1. Intakegesprek:
  Wat is de hulpvraag en wat zijn jouw persoonlijke doelen?
 2. Levensverhaal:
  Alle relevante gebeurtenissen uit werk en leven die van betekenis zijn (geweest), worden vastgelegd in kernzinnen.
 3. Scoren:
  Bij iedere kernzin ga je na in welke mate je gevoelens ervaart. Het scoren legt een link met je onbewuste gevoelens bloot. De scoring vindt plaats via een beveiligde internetsite.
 4. Analyse:
  De gescoorde gevoelens worden besproken en vergeleken met elkaar, aan de hand van een rapportage. Hierdoor krijg je zicht op onbewuste patronen.
 5. Observeren:
  De inzichten uit de analyse worden geobserveerd in de dagelijkse praktijk. Wat is de rode draad in je functioneren? Wat is belangrijk? Wat komt steeds terug? Wat geeft energie en wat kost energie?
 6. Gedragsverandering:
  Door het observeren train je jezelf om situaties sneller te herkennen en erkennen. In de ze fase wordt je gestimuleerd om andere kwaliteiten van jezelf in te gaan zetten.

Wat maakt de ZKM uniek?

 • Evidence based methodische aanpak
  ZKM is wetenschappelijk getoetst in het researchprogramma ‘Valuation and Motivation’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. De methode heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en wordt al zo’n 40 jaar toegepast en doorontwikkeld.
 • Focus op eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid
  De methode stimuleert vanaf begin tot einde zelfwerkzaamheid van de deelnemer. Het effect is dat mensen zich herkennen in de uitkomst en gemotiveerd zijn aan de slag te gaan. De kans op terugval is daardoor klein.
 • Energie gevend
  Het proces geeft veel energie aan de deelnemer, ook als het om lastige thematiek gaat. De reden hiervoor is, dat nadrukkelijk aandacht uitgaat naar het versterken van jouw persoonlijke kracht.
 • Duidelijke structuur
  De methode is duidelijk gestructureerd en heeft zowel een kwalitatief (verhalen) als kwantitatief (meet) aspect.

Kwaliteit door ZKM Vereniging

De ZKM heeft een eigen unieke beroepsvereniging, een eigen kwaliteitssysteem en een certificering van de ZKM coaches. Het is ook één van de weinige methoden met een professioneel evaluatiesysteem voor deelnemers. Uit het laatste onderzoek naar het effect van ZKM, gemeten onder 100 deelnemers, blijkt dat de algemene tevredenheid over het ZKM traject gewaardeerd wordt met een 8,6! Uit de evaluatie, die na een jaar wederom wordt uitgevoerd bij deelnemers, blijkt dat deze resultaten ook duurzaam zijn.

Ben je geïnteresseerd of de ZKM ook voor jou iets kan betekenen? Bel of mail met Susanne Holtackers.