Werkwijze

Werkwijze

Ieder traject is maatwerk dat start met een intakegesprek. Hierin bespreken we jouw doelen en specifieke vragen en het geeft meteen de mogelijkheid te ervaren of er een klik is.

 

Persoonlijke coaching | intensief

Jouw verhaal staat centraal. Omdat je met woorden niet alles kunt zeggen geef je betekenis aan je verhaal door middel van gevoelens. Mijn werkwijze is gebaseerd op de wetenschappelijk gefundeerde ZKM (ZelfKonfrontatieMethode). Met de ZKM onderzoek je grondig en systematisch wie je bent en in welke context. Coaching met de ZKM is een kortdurend en intensief coachingstraject. De eerste 5 gesprekken (zelfonderzoek) zijn een afgerond geheel. Na het zelfonderzoek geven aanvullende coachingsgesprekken je handvatten om verder te werken met de opgedane inzichten. 3 tot 5 aanvullende gesprekken zijn meestal voldoende.

Het onderscheidende van de ZKM is dat je inzicht krijgt in wat je motiveert. Je leert beter te luisteren naar je gevoel, waardoor je bewuster kiest welk gedrag je in verschillende situaties laat zien. Dat maakt je effectiever en efficiënter. En bovenal levert het je meer plezier en meer rust op.

Meer informatie over persoonlijke coaching met de ZKM, lees je hier.

Een ZKM zelfonderzoek kost gemiddeld €1.800 excl. BTW
Aanvullende verdiepingsgesprekken (90 min.) zijn €150 excl. BTW per uur.

Dit is inclusief de kosten van de rapportage, de voorbereidingstijd en tussentijds contact.
Voor particulieren gelden aangepaste tarieven.

 

Persoonlijke coaching | kort & krachtig

In een kortdurend coachingstraject van gemiddeld 3 coachingsgesprekken, onderzoeken we wat je van jezelf laat zien bij anderen. Je wordt je bewust wat je wel en niet doet in relatie tot belangrijke anderen. Dat creëert behalve bewustzijn ook nieuwe perspectieven. Je observeert en oefent in concrete situaties. In deze coaching maak ik gebruik van de PPR (Persoonlijk Positie Repertoire).

Een persoonlijke coaching met de PPR duurt 5 contacturen, verdeeld over 3 gesprekken. De kosten bedragen €750 excl. BTW. Dit is inclusief de rapportage, voorbereidingstijd en tussentijds contact.

 

Misschien moet je jezelf eerst tegenkomen, voordat je het kunt zijn.  Loesje